Brussels_Homeless_cc_-Jonathan-Vahsen-

ON THE EDGE
BETWEEN
HEAVEN
& STREET

Bij ons

Bedankt voor uw geduld.
Onze nieuwe website komt er aan.

Bij Ons is een laagdrempelig onthaalcentrum voor mensen die leven in kwetsbare positie in Brussel.

Bij Ons is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende vereniging waar armen het woord nemen.

Uw giften zijn welkom. Fiscale attesten vanaf 40€.


Kartuizersstraat 60
1000 Brussel
02 513 35 96
info@cheznousbijons.be
BE85 9530 2856 0506

© Jonathan Vahsen