Chez nous – Bij ons

vzw-asbl

Wie zijn wij

Bij Ons – Chez Nous is een laagdrempelig onthaalcentrum in het centrum van Brussel, voor mensen die leven in een kwetsbare situatie. Dagelijks kunnen mensen bij ons terecht voor een warm onthaal, een babbel, een maaltijd en internet.
Bij Ons – Chez Nous verenigt sinds 1998 thuislozen en mensen in kwetsbare omstandigheden en ondersteunt hen bij hun traject van sociale re-integratie en emancipatie. Bij Ons – Chez Nous is een zelforganisatie waar vrijwilligers uit de eigen doelgroep de werking mee dragen en sturen en is daarvoor erkend als ‘vereniging waar armen het woord nemen’. Het centrum is gevestigd in de Kartuizersstraat 60, hartje Brussel.

We stellen binnen de werking van het dagcentrum verschillende basisbehoeftes centraal die onmisbaar zijn voor een humaan leven, zoals een sociaal netwerk, deelname aan de samenleving, goed onderwijs, een inkomen, een evenwichtige dagplanning, een gezonde leefomgeving en een goede gezondheid. Bij Ons – Chez Nous biedt naast een warm welkom ook activiteiten aan die samen met de bezoekers worden opgezet en een sociale permanentie waar problemen worden aangepakt. Ons kleinschalige pand is strategisch gelegen in het centrum van Brussel. Deze ligging, samen met onze specifieke – zeer laagdrempelige – manier van werken, zorgen ervoor dat wij een belangrijke schakel kunnen zijn in het aanbod voor de meest kwetsbaren.

Bij Ons – Chez Nous heeft een werking op 2 sporen, samen maken ze de ‘basiswerking’ van onze vereniging.
Het hele jaar door voorzien we een laagdrempelige inloopruimte met onvoorwaardelijk onthaal. Daarbij hoort een sociale en administratieve permanentie op weekdagen van 7 tot 14u; Psychosociale bijstand; Materiële en voedselhulp; Cultuurspreiding via Artikel 27 en het organiseren van uitstappen.
Als 2e spoor is Bij Ons – Chez Nous erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap als Vereniging waar armen het woord nemen. We verdedigen de belangen van mensen in armoede en we doen dat samen mét hen. Samen benoemen we aan te pakken problemen, met onze ervaring, kennis en inzichten formuleren we concrete beleidsvoorstellen. Onze bewegingsleden voeren daarbij het woord. We kiezen voor constructieve dialoog als het kan, maar voeren actie als het moet.