Chez nous – Bij ons

vzw-asbl

Zoek je hulp

Ben je, of ken je een persoon die leeft op straat, geen eigen permanente woonoplossing heeft of in een problematische situatie dreigt terecht te komen, dan kan je bij Bij Ons – Chez Nous terecht voor ondersteuning. Het dagopvangcentrum biedt een plek om te rusten en op te warmen. Daarnaast bieden we toegang tot enkele basisbehoeften zoals een toilet en maaltijden.
Het sociale restaurant is open vanaf 8u30 voor een gratis ontbijt, voor een kleine som kan je een koffie of thee krijgen. Water is gratis beschikbaar. ’s Middags kan je genieten van een warme maaltijd voor € 1. Twee maal per week worden voedselpakketten uitgedeeld.

Onze sociale permanentie helpt en adviseert met allerlei problemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over vragen rond huisvesting, verblijfsvergunningen, administratieve ondersteuning, schulden, ziekte, juridische bijstand, werk,

verslavingsproblemen, … Samen proberen we een regelmatige band op te bouwen om je situatie op te volgen en je de gepaste hulp te bieden op elk moment. Ons doel is daarbij altijd om je autonomie te vergroten en je zo te helpen terug op eigen benen te gaan staan.

Naast materiële en psychosociale ondersteuning, bied Bij Ons – Chez Nous ook de mogelijkheid om samen te komen, om anderen te ontmoeten of deel te nemen aan ontspannende of culturele activiteiten. Dat doen we enerzijds door Cultuurspreiding (via Artikel 27) en het organiseren van uitstappen, maar ook als ‘vereniging waar armen het woord nemen’.

Praat- en actiegroep ‘Ressort’ komt regelmatig bijeen om ideeën uit te wisselen over een thema dat ofwel door de sociale werkers, ofwel door een van de deelnemers wordt aangedragen. We beginnen met het uitleggen van het probleem en proberen oplossingen te vinden. Soms leidt een thema tot politieke actie en soms tot zeer concrete veranderingen in het functioneren van de vereniging zelf.

Zo stelden we in het verleden met de groep voor om in direct gesprek te gaan met het gewest over hulp aan daklozen. We hebben ook nagedacht over het verbeteren van onze voorraad 2e hands kleding of de levering van onze wekelijkse voedselpakketten.

Tot onze doelgroep behoort de dakloze persoon die op straat of in de urgente nachtopvang slaapt, de persoon die een plaats heeft verkregen in een onthaalhuis en mensen die in een begeleide woonstructuur zijn ondergebracht. Daarnaast is ons aanbod er ook voor de mensen die na hun periode in een onthaalhuis een eigen plek hebben gevonden en nog maar net (opnieuw) van een stabiele woonsituatie te genieten. Aangezien thuisloosheid een problematiek is die zich situeert op verschillende levensdomeinen en eerder een proces is dan een feitelijk gegeven, kan niet verwacht worden dat deze problemen allemaal op korte termijn opgelost worden. Vaak is het een proces met vallen en opstaan. Bij Ons – Chez Nous is aanwezig als een partner, een luisterend oor en een plaats van herbronnen voor elke thuisloze persoon.