Chez nous|Bij ons

vzw-asbl

Onthaalcentrum voor mensen die leven in een kwetsbare positie in Brussel

Vereniging waar armen het woord nemen

Auteur: Admin CNBO

  • Chez Nous doet mee aan de Warmste Week

    Chez Nous doet mee aan de Warmste Week

    De Warmste Week is de solidariteitsactie van de VRT. Geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, gaat dit jaar volledig naar concrete projecten in Vlaanderen en Brussel die werken rond het thema kansarmoede. Een aantal van de projecten, die geselecteerd werden door de Koning Boudewijn Stichting, zijn vzw’s die zich specifiek het lot aantrekken van thuisloze mensen. Een van deze organisaties was dit jaar Chez Nous|Bij Ons.

  • Werelddag van Verzet tegen armoede

    Werelddag van Verzet tegen armoede

    Op 16 en 17 Oktober verzamelde Chez Nous|Bij Ons, samen met andere organisaties van het Brussels Platform armoede en het front Rendre Visible l’Invisible, op de vismarkt om aandacht te vragen voor de structurele en aanhoudende armoede problematiek in Brussel en België. Dit jaar werd op de Werelddag van Verzet tegen armoede de nadruk gelegd op digitale uitsluiting als centraal thema.