Chez nous|Bij ons

vzw-asbl

Onthaalcentrum voor mensen die leven in een kwetsbare positie in Brussel

Vereniging waar armen het woord nemen

Auteur: Filip Gerits

  • Chez Nous ging mee in dialoog met minister Lalieux

    Chez Nous ging mee in dialoog met minister Lalieux

    Chez Nous|Bij Ons ging op 31 januari – Op initiatief van BAPN (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding) en samen met mensen met armoede-ervaring vanuit andere Brusselse, Vlaamse en Waalse verenigingen – in gesprek met federaal minister Karine Lalieux, bevoegd voor armoedebestrijding. We bespraken de implementatie van het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid. Onze deelnemers en de minister wisselden intensief uit rond de problematiek van dak- en thuisloosheid, de moeilijke